Về việc nhập học

Du học dài hạn (trên 6 tháng)

Hướng dẫn nhập học

Thời kỳ ứng tuyển và thời gian nhập học
Tên gọi Thời kỳ ứng tuyển Thời kỳ nhập học Thời gian học
Học sinh tháng 4 Ngày 1/9~ngày 1/11 Tháng 4 2 năm
Học sinh tháng 7 Ngày 1/1~ngày 1/3 Tháng 7 1 năm 9 tháng
Học sinh tháng 10 Ngày 15/3~ngày 15/5 Tháng 10 1 năm 6 tháng
Học sinh tháng 1 Ngày 1/7~ngày 1/9 Tháng 1 2 năm
Điều kiện ứng tuyển

※Người có học lực từ cấp 3 trở lên

Chi phí
Phí tuyển sinh
(nôp lúc nộp đơn)
20,000 yên
Phí nhập học
(nộp lúc nhập học)
70,000 yên
Phí học (1 năm) 680,000 yên
Phí hoạt động ngoại khóa
(1 năm)
10,000 yên 
Phí bảo hiểm du học
(1 năm)
10,000 yên 
Tổng 790,000 yên 

※Ngoài các chi phí trên, thì phí khám sức khỏe (3.000 yên) là bắt buộc.
※Lưu ý: khi chi phí đã được thanh toán, sẽ không hoàn lại vì bất kỳ lý do gì.
Tuy nhiên, số dư sau khi trừ phí tuyển chọn và phí nhập học sẽ chỉ được hoàn trả nếu VISA nhập cảnh không được cấp sau khi giấy chứng nhận tư cách lưu trú được cấp.
※Sau khi đến Nhật Bản, vui lòng đăng ký "Bảo hiểm y tế quốc gia" (cho 2 năm: khoảng 30.000 yên) tại tòa thị chính (văn phòng phường).

Từ lúc nộp đơn đến khi tới Nhật

5-6 tháng trước khi nhập học

 • STEP1.

  Đầu tiên hãy liên hệ với chúng tôi 


 • STEP2.

  Nộp đơn xin nhập học và các hồ sơ ứng tuyển khác


 • STEP 3.

  Tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn


 • STEP 4.

  Liên lạc báo kết quả tuyển chọn


4-5 tháng trước nhập học

 • STEP 5.

  Xin giấy chứng nhận cư trú (COE) (Học viện Tokyo Nichigo thay bạn xin)


1-2 tháng trước khi nhập học

 • STEP 6.

  Liên lạc kết quả xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE)


 • STEP 7.

  Thanh toán học phí, v.v...


 • STEP 8.

  Gửi giấy phép nhập học / Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) qua đường bưu điện quốc tế


 • STEP 9.

  Nộp đơn xin thị thực du học tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật Bản


Về đơn xin