Liên hệ

Liên hệ về việc nhập học

Hãy liên hệ theo form bên dưới. Sau khi xác nhận nội dung, người phụ trách sẽ liên lạc bằng điện thoại hoặc mail.

Khóa học mong muốn*
Visa khi đi học*

Những quốc gia nào được miễn thị thực?

Thời gian nhập học mong muốn*
Họ và tên*
địa chỉ thư điện tử*
Quốc tịch*
tình dục*
tuổi tác*
số điện thoại
Tải lên đơn đăng ký

Các tệp có phần mở rộng xls, xlsx, pdf có thể được tải lên

Vui lòng điền nội dung câu hỏi / yêu cầu của bạn*

Chinha sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật

1. Đầu tiên
Học việnTokyo Nichigo (phía dưới, trang web này) là trang web do công ty TNHH học viện Tokyo Nichigo điều hành.

2 - Thông tin cá nhân là gì?
Thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và các mô tả khác được cung cấp thông qua trang web này.

3 - Thu thập thông tin cá nhân
Khi cung cấp thông tin cá nhân qua trang này, về nguyên tắc, thông tin sẽ được đăng ký theo sự đồng ý của người sử dụng. Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập trước.
4-Sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Về việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trên trang web này, trường hợp cần sử dụng thông tin đó ngoài mục đích thu thập hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba, với sự đồng ý của người đó hoặc bởi quản trị viên trang web cho là đặc biệt cần thiết thì chúng tôi sẽ không công khai thông tin cá nhân.Tuy nhiên, nếu có yêu cầu tiết lộ dựa trên luật và quy định thì chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cần thiết tối thiểu.
5 - Quản lý thông tin cá nhân
Trang web này quản lý một cách chặt chẽ và thích hợp thông tin cá nhân được thu thập của người dùng, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc rò rỉ, chiếm đoạt, mất mát, làm sai lệch thông tin cá nhân.

6 - Thay đổi chính sách bảo mật
Trang này có chính sách bảo mật mà không cần thông báo do sự thay đổi của luật và quy định cũng như những thay đổi trong chính sách hoạt động của trang này.