Về nhập học

Người có tư cách lưu trú

Thời kỳ nhập học và học kỳ
Thời kỳ nhập học Học kỳ Thời kỳ
Tháng 4 Tháng 4~tháng 6 10 tuần
Tháng 7 Tháng 7~tháng 9 10 tuần
Tháng 10 Tháng 10~tháng 12 10 tuần
Tháng 1 Tháng 1~tháng 3 10 tuần
Khóa học
Thiết lập khóa học Nội dung khóa học
Khóa sơ cấp (I・II)
(thứ 2~thứ 6)
○6 tháng từ khi bắt đầu
・Hoàn thành xong hiragana và katakana
・Mục tiêu học có thể nói được tiếng Nhật, đồn thời luyện ngữ pháp và kanji

Sơ trung cấp・Trung cấp
(Sơ trung cấp・Trung cấp kỳ đầu・Kỳ sau)
(thứ 2~thứ 6)
○ Đã học từ 6 tháng trở lên
・ Với mục tiêu phát triển khả năng ứng dụng các tình huống đời thường
・ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N2 / N3

Khóa cao cấp 
(Kỳ đầu・Kỳ sau)
(Thứ 2~Thứ 6)
○Đã học từ 1 năm trở lên
・ Với mục tiêu luyện tiếng Nhật học thuật hướng đến kỳ thi đầu vào
・ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N1

Học phí

Học phí
3 tháng: 150.000 yên (cả thuế) * Đã bao gồm tài liệu giảng dạy và chi phí thiết bị
・ Xin lưu ý rằng khi học phí đã được thanh toán, học phí sẽ không được trả lại vì bất kỳ lý do gì.
・ Các bạn có nhu cầu tham quan lớp học trước, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
・ Nếu bạn muốn đăng ký vào giữa học kỳ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
・ Vui lòng không đến trường bằng ô tô

Thủ tục nhập học

Nếu bạn đã hiểu những điều trên, hãy nộp đơn xin nhập học (do trường chúng tôi chỉ định) và học phí.
Vui lòng mang theo thẻ cư trú ảnh (2 tấm)