Tiến học・Việc làm

Hỗ trợ việc làm 

画像Hy vọng đối với công việc là mười người và mười sắc. Những người muốn làm việc tại Nhật Bản bằng cách tận dụng kinh nghiệm làm việc của họ ở quê nhà, những người muốn có việc làm lần đầu tiên ở Nhật Bản, những người muốn có được một công việc dịch vụ, những người quan tâm đến sản xuất.
Trong hoạt động hỗ trợ việc làm tại Tokyo Nichigo Gakuin, chúng tôi sử dụng bí quyết được trau dồi trong nhiều năm và các nguồn lực khác nhau trong và ngoài nước để hỗ trợ rộng rãi cho sinh viên.

Đặc trưng

1. Ngoài hướng dẫn việc làm trong khuôn viên trường, bạn còn có thể tham gia các sự kiện việc làm bên ngoài và trực tiếp lắng nghe câu chuyện của các công ty.
2. Tổ chức buổi giải thích tuyển dụng
Các công ty đến trực tiếp trường và tổ chức họp tuyển dụng. Bạn có thể trực tiếp nghe những câu chuyện chi tiết về nội dung kinh doanh, đặc điểm và nguồn nhân lực mong muốn của công ty. Mỗi năm có nhiều học viên được quyết định là nhân viên chính thức trong công ty.
3. Lời khuyên của các tiền bối
Trải nghiệm những câu chuyện của các tiền bối tốt nghiệp xuất sắc từ học viện Tokyo Nihongo hiện đang làm việc tại Nhật Bản như thế nào, họ đã tìm việc như thế nào, hiện tại họ đang làm công việc gì, v.v.
4. Giới thiệu thông tin thực tập và việc làm. Những thông tin được gửi đến học viện Tokyo Nichigo của các công ty, những thông tin tuyển dụng việc làm được đăng tải trong khuôn viên trường để các ứng viên đăng ký tuyển dụng.